پرسشنامه شنوندگی موثر
پرسشنامه / ژانویه 29, 2016

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش مهارت گوش دادن به دیگران و شنوندگی موثر معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه مهارت شنود موثر مدیران و کارکنان
پرسشنامه / سپتامبر 13, 2015

تعداد گویه ها: ۴۰ هدف: سنجش میزان مهارت شنود موثر مدیران و کارکنان نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۱۱ فرمت فایل: word توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه شنود موثر گلن و پود
پرسشنامه / سپتامبر 10, 2015

تعداد گویه ها: ۱۵ هدف: سنجش شنود موثر افراد در ارتباطات خود سازندگان پرسشنامه: گلن و پود معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۹ تعداد صفحات: ۹ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.