پرسشنامه صمیمیت زوجین ووندن بروک و هانس برتمن
پرسشنامه / سپتامبر 10, 2015

تعداد گویه ها: ۵۶ هدف: ارزیابی ۵ شاخص صمیمی بودن در ازدواج زیر مقیاس ها: صمیمیت – میزان توافق – صادق بودن – علاقه و محبت – پایبندی به تعهدات نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.