پرسشنامه طرحواره یانگ (YSQ) (نسخه سوم فرم کوتاه)
پرسشنامه / دسامبر 23, 2015

تعداد گویه ها: ۶۷ هدف: ارزیابی طرحواره های ناسازگارانه شناختی زیر مقیاس ها: شکست / وابستگی – انزوای احتماعی / بازداری هیجانی – محرومیت هیجانی – نقص – جلب توجه – به هم ریختگی – ترک شدگی – آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری – خودقربانی کردن – تنبیه / معیارهای ناعادلانه – استحقاق – بی اعتمادی سازندگان پرسشنامه: یانگ معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۵ تعداد صفحات: ۱۲ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه طرح واره یانگ SQ-SF (فرم کوتاه)
پرسشنامه / سپتامبر 11, 2015

تعداد گویه ها: ۷۵ هدف: ارزیابی طرحواره های ناسازگارانه شناختی زیر مقیاس ها: محرومیت هیجانی – رهاشدگی – بی اعتمادی/بدرفتاری – انزوای اجتماعی/بیانگی – نقص/شرم – شکست خورده – وابستگی/بی کفایتی – آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری – گرفتار – اطاعت – ایثار – بازداری هیجاتی – معیارهای سرسختانه – استحقاق – خویشتن داری/خودانضباطی ناکافی نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.