پرسشنامه عاطفه خودآگاه (TOSCA-2)
پرسشنامه / سپتامبر 11, 2015

تعداد گویه ها: ۱۶ هدف: سنجش آمادگی، شرم و گناه نسبت به رویدادهای زندگی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.