پرسشنامه بلوغ عاطفی یاشویر سینک و بهار گاوا (EMS)
پرسشنامه / آوریل 8, 2017

تعداد گویه ها: ۴۸ هدف: سنجش میزان بلوغ عاطفی و ابعاد آن زیر مقیاس ها: عدم ثبات عاطفی – بازگشت عاطفی – فروپاشی شخصیت – ناسازگاری اجتماعی – فقدان استقلال سازندگان پرسشنامه: یاشویر سینک و بهار گاوا معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد پایایی: دارد هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۷۴ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پیشینه و ادبیات هوش عاطفی
پیشینه و ادبیات / سپتامبر 5, 2016

همچنان که افراد و بشر از نظر شکل و قیافه ظاهری با یکدیگر  تفاوت دارند  از نظر خصایص روانی مانند  هوش  ، استعداد ، و دیگر ویژگی های روانی و شخصیتی  نیز  بین آنان تفاوتهای آشکار وجود دارد. از آنجا که شیوه برخورد افراد  با موقعیتهای  مختلف زندگی  روزمره و توانایی آنان  در حل مسائل  زندگی  نشانگر سطوح  مختلف تواناییهای آنهاست  ،لذا متفکران و دانشمندان  گونه ای  از استعداد یا  توانایی کلی  را که  لازمه موفقیت  در این موقعیتهاست  مورد توجه  قرار داده اند. عام مردم هوش  را توانایی  یا دیگری ، درک موقعیتهای جدید ،  و برخورد صحیح  با موقعیتهای می دانند در بیان  روزمره ، شخص  با هوش  با صفتهایی مانند دقیق ، زیرک ،تیز بین ، برجسته ، و مانند اینها  توصیف می شود.  بر عکس  شخص کم هوش  با صفتهایی مانند  کند ، دیر آموز  ،کودن و غیره مشخص می گردد  . فهرست مطالب الف) مبانی نظری تعریف هوش تعریف هوش از دیدگاه بنیه و سیمون تعریف هوش از دیدگاه ترمن نظریه هوش سه جزئی  استرنبرگ نظریه هوش از دیدگاه ژان پیاژه نظریه هوش و رشد شناختی آندرسن انواع هوش ماهیت هوش نقش وراثت و محیط  در هوش هوش و پردازش آگاهی استعداد در مقابل هوش…

مقیاس کنترل عواطف ویلیامز و همکاران (ACS)
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۴۲ هدف: سنجش میزان کنترل افراد بر عواطف خود زیر مقیاس ها: ﺧﺸﻢ – ﺧﻠﻖ اﻓﺴﺮده – اﺿﻄﺮاب – ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ سازندگان پرسشنامه: ویلیامز و همکاران معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۷ تعداد صفحات: ۱۱ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی (PANAS)
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: ارزیابی عواطف منفی و مثبت در افراد زیر مقیاس ها: عاطفه مثبت – عاطفه منفی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس تعادل عاطفه اسپین دینر و همکاران (SPANE)
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: ارزیابی تجارب مثبت و منفی افراد زیر مقیاس ها: احساسات مثبت – احساسات منفی سازندگان پرسشنامه: دینر و همکاران معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۱۰ تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه هوش عاطفی کارکنان
پرسشنامه / سپتامبر 14, 2015

تعداد گویه ها: ۲۵ هدف: سنجش میزان هوش عاطفی کارکنان نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود. همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات هوش عاطفی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید. پیشینه و ادبیات هوش عاطفی

پرسشنامه هوش عاطفی
پرسشنامه / سپتامبر 14, 2015

تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: سنجش هوش عاطفی کارکنان نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود. همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات هوش عاطفی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید. پیشینه و ادبیات هوش عاطفی

پرسشنامه هوش احساسی
پرسشنامه / سپتامبر 14, 2015

تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: سنجش هوش احساسی و عاطفی افراد نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه همدلی عاطفی
پرسشنامه / سپتامبر 14, 2015

تعداد گویه ها: ۳۳ هدف: سنجش میزان همدلی عاطفی فرد نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه عاطفه خودآگاه (TOSCA-2)
پرسشنامه / سپتامبر 11, 2015

تعداد گویه ها: ۱۶ هدف: سنجش آمادگی، شرم و گناه نسبت به رویدادهای زندگی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.