مستند اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان را به درس عربی علاقه مند سازم؟
مستندات اقدام پژوهی / سپتامبر 18, 2015

در تدریس درس عربی و دینی اوایل کارم دانش آموزان کمتر دچار ناتوانی آموزشی بودند و رفته رفته احساس می کنم که این مشکل حاد می شود. مخصوصاً مدت ۱۲ سال است که تدریس می کنم این مشکلات را بیشتر احساس می کنم به نظر من علت این است که مدرسه هم در حاشیه قرار دارد و هم اینکه اولیای آنان کم سواد و بی سواد هستند. علت دیگر هم این است که از ابتدایی ضعیف به راهنمایی می آیند و مشکل آموزشی از مقطع ابتدایی با آنان است و کم توجهی معلمان دوره ابتدایی منجر می شود که مشکل در مقاطع بالاتر ملموس و قابل لمس باشد و نمره فعالیت و نمره تکالیف در مقطع راهنمایی باعث می شود که دانش آموزان به مطالب کتاب کم توجه و بی اهمیت باشند که ناخواسته این ضربه نظام آموزشی به دانش آموزان زده می شود که بعداً در دبیرستان در رشته های خوبی نمی توانند تحصیل کنند و در آینده در کنکور هم در رشته ی بهتر قبول نمی شوند. و ضربه به خانواده های آنان میخورد یا احیاناً اینان رشته ای را که می خوانند و کارمند دولت شدند کارمند مشکل دار خواهند شد. فهرست مطالب چکیده مقدمه بیان مسأله…