مستند اقدام پژوه چگونه توانستم دانش آموزان سال سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی را به درس زمین شناسی علاقه مند کنم؟
مستندات اقدام پژوهی / سپتامبر 21, 2015

یکی از هدف های آموزش و پرورش این است که دانش آموزان را یاری دهد از دانش خویش به طور موثر استفاده کنند. با توجه به پیشرفت های سریع هر رشته از دانش بشری، دانش آموزان باید به دانش و مهارت هایی فراگیر مجهز شوند و توان خودآموزی پیدا کنند. معلمان هم لزوماً باید روش های نوین تدریس را به کار گیرند تا دانش و مهارت هایی را که برای آینده شان مفید است فراگیرند. جوانان و دانش آموزان گرامی ما خواهان یادگیری و فهم دقیق و به روز مطالب علمی هستند. هنوز اغلب تلاش های آموزشی در گرو تقویت حافظه و آموزش آزمون است که بدون نفی اهمیت آن، باید خاطر نشان ساخت که این تنها به یکی از ابعاد آموزش و پرورش و نه به پرورش انسان کامل توجه دارد. منتقدان بسیاری معتقدند که آموزشی خوب است که بتواند به شاگردان کمک کند تا مطالب کتاب را به صورت مفهومی بیاموزند. آموزشی خوب است که فرد را در یاد گرفتن مستقل سازد و حصول به اهداف آن از جمله رشد جسمی، ذهنی، هنری، عاطفی اجتماعی، اخلاقی، معنوی، روحی و پرورش استعدادها، قابلیت های شغلی، تحصیل، حرفه ای دانش آموزان و دانشجویان را تسهیل کند. آنها دوست دارند مطالب…