پروپوزال بررسی علل ضعف دانش آموزان دوره های مختلف تحصیلی در درس ریاضی

ریاضیات برای زندگی روزمره از جمله علم، تجارت و صنعت، مفید است؛ زیرا اولاً یک وسیله ارتباطی قدرتمند، معتبر و بدون ابهام و ثانیاً برای تعیین و پیش بینی است، قدرت آن در علائم و سمبول های آن که گرامر و تجزیه و ترکیب های خاص خود را دارد نهفته است، ریاضیات باعث تفکر منطقی می شود و از جاذبه زیبایی شناسانه نیز برخوردار است (لی بک،۱۳۸۱). مسئله افت تحصیلی در آموزش و پرورش یکی از مسائل نظام آموزشی در اغلب کشورهای جهان می باشد منابعی مادی که از این راه تلف می شود خواه به صورت عمر انسان ها یا به صورت منابع مادی، هرساله رقم قابل توجهی را تشکیل می دهد. بطوری که بهبود کارایی نظام های آموزشی تا اندازه ی زیادی موکول به کاهش افت تحصیلی است. افت تحصیلی در ایران بویژه در مناطق محروم نیز رقم قابل توجهی را تشکیل می دهد و هر سال این پدیده، بصورت مردودی و ترک تحصیل مقدار و تعداد زیادی از منابع و استعدادهای بالقوه انسانی و مالی جامعه را تلف می کند و آثار شوم و ناگواری در زندگی فردی و اجتماعی افراد بر جای می گذارد. فهرست مطالب مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق سوابق مربوط، پیشینه…

پروپوزال بررسی علل ضعف دانش آموزان در درس ریاضی دوره راهنمایی

امروزه آموزش و پرورش بعنوان یکی از نهادهای رسمی و متولی امر تعلیم و تربیت در جوامع جهانی عملکردهای متعدد و متنوعی را از طریق برنامه های درسی محقق می سازد. از جمله این مسئولیت ها ایجاد بستر مناسب جهت رشد دانش و فناوری در عرصه های مختلف از جمله ریاضی است. دست یازیدن به این مهم، مستلزم کیفیت بخشیدن به آموزش از طریق درونی نمودن آموخته ها در فراگیران است. موضوعی که تنها از طریق تحقیق و پژوهش می توان بسترهای لازم برای آن را فراهم نمود. ریاضیات باعث توسعه تفکر منطقی می شود و از جاذبه زیبایی شناسانه نیز برخوردار است. فهرست مطالب مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق پیشینه تحقیق اهداف تحقیق هدف کلی اهداف اختصاصی فرضیه های تحقیق تعاریف واژه ها تعریف مفهومی موانع فردی موانع خانوادگی موانع آموزشگاهی تعریف عملیاتی روش تحقیق جامعه آماری نمونه آماری روش جمع آوری اطلاعات ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه مصاحبه روش تجزیه و تحلیل اطلاعات منابع و مآخذ تعداد صفحات: ۲۱ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.