پرسشنامه عملکرد بانک
پرسشنامه / سپتامبر 11, 2015

تعداد گویه ها: ۴۳ هدف: ارزیابی عملکرد بانک در ارائه خدمات بانکی زیر مقیاس ها: گرایش بانک به ارائه خدمات به مشتری – پاداش کارکنان – آموزش کارکنان – توانمندسازی – کار گروهی – ابهام نقش – تعهد سازمانی – عملکرد بهبود خدمات – تمایلات به استعفا – رضایت شغلی بیرونی نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.