پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده مک مستر (FAD) نسخه ۵۳ آیتمی
پرسشنامه / سپتامبر 10, 2015

تعداد گویه ها: ۵۳ هدف: سنجش عملکرد خانواده زیر مقیاس ها: حل مشکل – ارتباط – نقش ها – همراهی عاطفی – آمیزش عاطفی – کنترل رفتار – عملکرد کلی خانواده سازندگان پرسشنامه: ناتان بی. اپستاین و لاورنس ام بالدوین و دوان اس. بیشاپ معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۵۰ تعداد صفحات: ۱۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده مک مستر (FAD) – نسخه ۴۵ آیتمی
پرسشنامه / سپتامبر 10, 2015

تعداد گویه ها: ۴۵ هدف: ارزیابی عملکرد خانواده زیر مقیاس ها: نقش ها – حل مشکل – ابراز عواطف سازندگان پرسشنامه: ناتان بی. اپستاین و لاورنس ام بالدوین و دوان اس. بیشاپ معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۵۰ تعداد صفحات: ۱۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده مک مستر (FAD)
پرسشنامه / سپتامبر 10, 2015

تعداد گویه ها: ۶۰ هدف: ارزیابی عملکرد خانواده زیر مقیاس ها: حل مسائل – ارتباطات – نقش ها – پاسخگویی عاطفی – درگیری عاطفی – کنترل رفتاری – عملکرد عمومی خانواده سازندگان پرسشنامه: ناتان بی. اپستاین و لاورنس ام بالدوین و دوان اس. بیشاپ معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۵۰ تعداد صفحات: ۱۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.