پرسشنامه ارزیابی وضعیت سازمان یادگیرنده
پرسشنامه / آگوست 26, 2015

تعداد گویه ها: ۵۵ هدف: ارزیابی وضعیت سازمان یادگیرنده زیر مقیاس ها: محیط یادگیری – فرآیند یادگیری – تقویت یادگیری از سوی رهبری سازمان نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۱۱ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.