پرسشنامه فراشناختی ولز (MCQ)
پرسشنامه / سپتامبر 11, 2015

تعداد گویه ها: ۳۰ هدف: ارزیابی تفاوت های فردی در مورد باورها (فراشناخت – قضاوت ها و گرایشات نظارت گری) زیر مقیاس ها: تضاد شناختی – باورهای مثبت – خودآگاهی شناختی – کنترل ناپذیری و خطر افکار – نیاز به کنترل افکار نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.