پرسشنامه مادی گرایی و فرا مادی گرایی اینگلهارت
پرسشنامه / سپتامبر 13, 2015

تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: تعیین میزان مادی گرا و فرامادی گرایی مصرف کنندگان زیر مقیاس ها: مادی گرایی – فرامادی گرایی نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۱ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.