پیشینه و ادبیات فرهنگ سازمانی
پیشینه و ادبیات / اکتبر 15, 2016

توجه به فرهنگ و جامعه سازمانی و جامعه ملی و بین المللی موضوع غریبی نیست. اما ارزش و ماهیت آن چند دهه ای است که بیشتر آشکار شده و اندیشمندان بسیاری به تحقیق و پژوهش در این زمینه  پرداخته اند، مطالعات مربوط به فرهنگ که در اوایل دهه ۱۹۸۰ صورت گرفته نشان داده که فرهنگ در یک سازمان به مثابه شخصیت در یک انسان است. بی گمان باید پذیرفت که انسان فرهنگ را می آفریند و فرهنگ هم انسان را می سازد. فرهنگ به انسان یاد می دهد تا اندیشه های پایدار و ثابتی را بیاموزد و در قالب گروههای پیچیده ای که دارای وظیفه ای جداگانه و ویژه هستند، سامان یابد. اندیشه های ثابت و پایدار پس از آنکه در ذهن جای گرفتند. دگرگون کردن آنها دشوار است، از آنجا که سرنوشت رفتار انسان واکنشی است که او می تواند در برابر عنصرهای فرهنگی که به او عرضه می شود و پاسخ گوید، یعنی می تواند از روی ساخت آنها را(تبیین) واپس زند یا دگرگون کند. در محدوده علم مدیریت و سازمان نیز متفکران بسیار در پی یافتن  تعریفی جامع برای  فرهنگ و نیز تعیین ارتباط با آن با ساختار سازمانی، رفتار سازمانی و کارایی و اثر بخشی و…

پرسشنامه وضعیت فرهنگ سازمانی
پرسشنامه / سپتامبر 14, 2015

تعداد گویه ها: ۴۰ هدف: سنجش وضعیت فرهنگ سازمانی زیر مقیاس ها: روحیه – عملکرد فردی – سازمان – آموزش، یادگیری و توسعه – ارتباط – مدیران و تیمها نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود. همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات فرهنگ سازمانی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید. پیشینه و ادبیات فرهنگ سازمانی

پرسشنامه فرهنگ سازمانی کارل هیموئیتز
پرسشنامه / سپتامبر 12, 2015

تعداد گویه ها: ۴ هدف: تشخیص مناسب بودن نوعی از فرهنگ برای فرد زیر مقیاس ها: تیم بیسبال – کلوب یا باشگاه – پادگان نظامی – دانشگاه نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۹ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود. همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات فرهنگ سازمانی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید. پیشینه و ادبیات فرهنگ سازمانی

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون
پرسشنامه / سپتامبر 12, 2015

تعداد گویه ها: ۳۶ هدف: ارزیابی فرهنگ سازمانی زیر مقیاس ها: مشارکتی (توانمندسازی – تیم محوری – قابلیت توسعه) – ثبات و یکپارچگی (ارزش های بنیادی – توافق – یکپارچگی) – انعطاف پذیری (به وجود آوردن تغییر – تمرکز بر مشتری – یادگیری سازمانی) – مأموریتی (هدایت راهبردی – اهداف و مقاصد – فرادید) نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۰ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود. همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات فرهنگ سازمانی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید. پیشینه و ادبیات فرهنگ سازمانی

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دبیرستان
پرسشنامه / سپتامبر 11, 2015

تعداد گویه ها: ۴۰ هدف: ارزیابی فرهنگ سازمانی مدارس متوسطه زیر مقیاس ها: تشویق و پاداش – هماهنگی – انسجام کنترل نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود. همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات فرهنگ سازمانی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید. پیشینه و ادبیات فرهنگ سازمانی

پرسشنامه فرهنگ سازمانی
پرسشنامه / سپتامبر 11, 2015

تعداد گویه ها: ۲۴ هدف: ارزیابی فرهنگ سازمانی زیر مقیاس ها: اعتماد – ارتباطات – مشارکت – حمایت از آموزش – حمایت از کار تیمی نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود. همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات فرهنگ سازمانی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید. پیشینه و ادبیات فرهنگ سازمانی

پروژه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی

سازمان ها رکن اصلی اجتماعات کنونی محسوب می شوند و مدیریت به عنوان مهم ترین عامل در حیات، رشد و یا مرگ سازمان ها مطرح بوده است و روند حرکت از وضع موجود به سوی وضع مطلوب به وسیله مدیر هدایت می شود. انسان دارای شخصیتی چند بعدی و توانایی های متعدد بوده و از یکسری باورها، اعتقادات، تمایلات، انتظارات و احساسات برخوردار می باشد که به تبع شخصیت متنوع وی، اثرات محیطی بر روی رفتار و انگیزه های او، دارای پیامد و نتایج خاصی می باشد. فهرست مطالب: روش پژوهش مقدمه بیان مسئله ادبیات پژوهش پرسش های اساسی پژوهش فرضیه پژوهش روش پژوهش جامعه آماری و روش نمونه گیری تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ابزارهای پژوهش پرسش نامه جمعیت شناختی پرسشنامه استاندارد شده فرهنگ سازمانی شاخص توصیف شغلی نتایج نتیجه گیری محدودیت ها و پیشنهادها منابع و مأخذ تعداد صفحات: ۲۲ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود. همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات فرهنگ سازمانی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید. پیشینه و ادبیات فرهنگ سازمانی

پایان نامه رابطه بین فرهنگ سازمانی و یادگیرندگی سازمانی

با وجود بستری متغیر وپیچیده که سازمانها در آن فعالیت می کنند، ضرورت وجود منابع توانمند جهت ماندگاری سازمان، یک واقعیت قطعی است. با وجود عوامل محیطی متحول، ماندگاری، رشد و پویایی سازمان منوط به دانش و آگاهی گسترده از عوامل محیطی است . فقدان اطمینان بدلیل افزایش تغییرات محیطی (شامل : اقتصادی، اجتماعی، سیاسی،علمی، فرهنگی و…)نیاز و انتظارات روز افزون انسانها، همگی سبب پیدایش مدل جدیدی به نام «سازمان یادگیرنده»شده است.چنین سازمانهایی مناسبترین راه را برای حفظ حیات، ماندگاری ورشد سازمان،«یادگیری»می دانند. بنابراین، با پیدایش عصر جدید و نوین سازمانی، امروزه تنهاسازمانهایی که تفکرات بزرگ (بدون توجه به اندازه ظاهری) دارند از نظر کارکردی موفق و در عرصه رقابت پیشی می گیرنده و درنظام سازمان ومدیریت پویا واثربخش می باشند، همچنین سازمانهای یادگیرنده به عنوان مقصدی برای این نظام سازمانی،ریشه در تغییرات سریع و تحولات شدید محیطی دارند که ضرورت و اهمیت آنها را تبیین می نماید . فهرست مطالب: فصل یکم: کلیات تحقیق مقدمه بیان مسئله ضرورت و اهمیت تحقیق اهداف تحقیق فرضیه های تحقیق تعاریف مفاهیم تعاریف نظری تعاریف عملیاتی فصل دوم: پیشینه نظری تحقیق مقدمه مبانی نظری تحقیق مبانی بنیادی یادگیری سازمانی تعریف یادگیری سازمانی انواع یادگیری سازمانی یادگیری تک حلقه ای یادگیری دو حلقه ای…

پایان نامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و فناوری ارتباطات و اطلاعات

فرهنگ سازمانی، نوعی برنامه ریزی اندیشه جمعی است که در سالیان اخیر به عنوان یک تفکر غالب در عرصه سازمانها مطرح بوده است. این اندیشه جمعی، متمایزکننده اعضاء از یک گونه به گونه دیگر است. هر کس به نوعی با جمع و گروههای انسانی کارکرده باشد، از وجود این پدیده مهم سازمانی آگاه است. این پژوهش به منظور بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در شعبات بانک کشاورزی انجام شده است. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است، جامعه آماری کلیه کارکنان شعبات بانک کشاورزی به تعداد ۱۱۰۰ نفر دارای تحصیلات دیپلم تا دکتری در نظر گرفته شدند و تعداد نمونه به روش تصادفی طبقه ای ۱۵۰ نفر انتخاب گردیده است، ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه محقق ساخته فرهنگ سازمانی بر مبنای ویژگی های هفت گانه رابینز و پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مبنای مهارتهای هفتگانه ICDL بوده است. اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای فرهنگ سازمانی ۹۰/۰ و اعتبار پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ۸۶/۰ تعیین گردیده است. برای تجزیه و تحلیل سوالات پرسشنامه و بررسی سوالهای علاوه بر آمار توصیفی، آزمون t با دو نمونه مستقل، آزمون خی دو و آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد استفاده قرار گرفت….

پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی کارکنان تأمین اجتماعی

این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی به «بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی کارکنان تامین اجتماعی» می پردازد. هدف کلّی تحقیق بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی و اهداف فرعی شامل بررسی رابطه بین ۱- فرهنگ سازمانی مشارکتی در کار ۲- فرهنگ سازمانی سازگاری در کار ۳- فرهنگ سازمانی انطباق پذیری و ۴- فرهنگ سازمانی رسالتی با یادگیری سازمانی بوده است. در این راستا با مراجعه به مبانی نظری؛ فرهنگ سازمانی و ابعاد آن از نظریه دنیسون و یادگیری سازمانی و ابعاد آن از نظریه سنگه اخذ شده اند. تحقیق حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است. در بخش نظری، اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی و در بخش عملی، به شیوه پیمایش اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه از نمونه های آماری (۱۳۰ نفر از کارکنان تامین اجتماعی) جمع آوری شده اند. طبق یافته های تحقیق که با استفاده از ضرایب همبستگی گاما و اسپیرمن به دست آمده؛ بین ۱- فرهنگ سازمانی مشارکتی در کار ۲- فرهنگ سازمانی سازگاری در کار ۳- فرهنگ سازمانی انطباق پذیری ۴- فرهنگ سازمانی رسالتی با یادگیری سازمانی ارتباط معنی داری وجود دارد. وچون این متغیرها ابعاد فرهنگ سازمانی هستند پس به طور…