مقیاس ارزیابی تفکر، زبان و ارتباطات آندرسن و گروو (TLC)
پرسشنامه / سپتامبر 15, 2015

تعداد گویه ها: ۱۸ هدف: ارزیابی ۱۸ نوع اختلال تفکر (فقر کلام، فقر محتوی، فشار تکلم، تفکر مورد تداخل، تفکر مماسی، بی راهه رفتن تفکر، بی ربطی، بی منطقی، تداعی صوتی، واژه تراشی، تقریب سازی واژه ها، حاشیه پردازی، فقدان هدف، درجاماندگی، پژواک کلام، انسداد فکر، گفتار پطمطراق، خودارجاعی) نمره گذاری: دارد سال انتشار: ۱۹۸۶ تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.