پایان نامه بررسی نقش وقف در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها با محوریت ماهیت فقهی و حقوقی
رشته حقوق , پایان نامه / سپتامبر 8, 2015

وقف بهترین و موثرترین وسیله تکافل اجتماعی که آن عبارت است مقدار مالی که فرد یا افراد به انتخاب خود از مالکیت مجازی شان خارج می کنند و به مالکیت حقوقی آن یعنی خداوند پاک و بلند مرتبه بر می گردانند تا مورد استفاده عموم مردم که جانشین خداوند در اموال او هستند قرار گیرد و منافع آن در راه تأمین نیازمندی های مردم و تحقق عدالت اجتماعی مصرف شود. اندیشه وقف، عمری به درازای عمر بشریت دارد و از همان آغاز خلقت انسان، وقف نیز وجود داشته است. فقهای مسلمان معتقدند، ساختمان کعبه، اولین بنای وقفی است که در قرآن کریم به عنوان اولین خانه مخصوص عبادت معرفی شده است. تقریباً همه جوامع، مکان ها و بناهای بسیاری را به امور عبادی اختصاص داده اند. در طول تاریخ معابد و کلیساها و بناهایی از این قبیل، اختصاصاً برای انجام مناسک دینی ساخته و پرداخته شده اند. افزون بر این، فراعنه مصر املاکی جهت تأمین نیازهای مالی راهبان اختصاص دادند و یونانیان باستان و رومیان اموالی اختصاصی برای کتابخانه ها و امور آموزشی در نظر گرفتند. امروزه ایده ی وقف امری شناخته شده و پذیرفته شده در همه جای جهان است. در شمال آمریکا نیز وقف وجود دارد اما با…