فهرست سنجش محیطی پورسکی (EAI) – فرم کوتاه
پرسشنامه / سپتامبر 15, 2015

تعداد گویه ها: ۲۲ هدف: سنجش محیط زندگی و خانوادگی کودکان ۳ تا ۱۱ سال نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۷ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

فهرست سنجش محیطی پورسکی (EAI)
پرسشنامه / سپتامبر 15, 2015

تعداد گویه ها: ۴۴ هدف: سنجش محیط زندگی و خانوادگی کودکان ۳ تا ۱۱ سال نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۷ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه انسجام محیط خانوادگی موس
پرسشنامه / آگوست 28, 2015

تعداد گویه ها: ۹ هدف: ارزیابی انسجام و به هم پیوستگی خانوادگی از دیدگاه نوجوانان (گروه سنی ۱۱ به بالا) نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد سال انتشار: ۲۰۰۹ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.