پایان نامه بررسی علل گرایش جوانان به مدلهای غربی

روزمره با افراد متعددی برخورد می کنیم ،طرز صحبت، راه رفتن ،نوع پوشش،آرایش صورت و مو و… با فرهنگ ایرانی مطابقت ندارد. ناخودآگاه به فکر می رویم علت چیست؟ این نوع مدلها که مثل یک بیماری مسری همه جا سرایت کرده و گریبان دیگر جوانان گشته چه نقشی درزندگی جوانان امروزی دارد آیا به جوانان شخصیت ، آزادی و استقلال میدهد؟ اگر مروری بر روزنامه ها و مجلات بیندازیم مطالبی بی شمار در این رابطه نگارش شده که چندین هزار جوان در این پرتگاه حیثیت و غفلت خود را از دست داده اند و هزار مطالبی دیگر که نشانگر ضعف فرهنگ اصیل ایرانی ست ، صدها نوع آرایش صورت ، مو و لباس با نامهای مختلف در رده های مختلف بعنوان مدروز در جامعه رایج گشته ، چقدر زمان ، پول ، وقت و … صرف این آرایش ها می شود؟ فهرست مطالب: فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه بیان مسئله هدف انجام طرح فرضیات وسوالات تحقیق تعریف مفاهیم نظری متغیرها تعریف مفاهیم عملیاتی متغیر ها یا مفاهیم اساسی تحقیق چگونگی انجام تحقیق فصل دوم: پیشینه تحقیق مقدمه شناخت سیاست ها و ارزش های غربی گرایش به غرب غرب زدگی نگرش به غرب گرایی جوانان فصل سوم: مدلهای امروزی و حجاب…