مستند اقدام پژوهی چگونه توانستیم با به کارگیری شبکه های بیزین، موفقیت یا عدم موفقیت دانش آموزان را در آزمون ورودی تیزهوشان پیش بینی نماییم؟
مستندات اقدام پژوهی / سپتامبر 21, 2015

هر خانواده ای سالیانه هزینه ای را در قبال تحصیل فرزندان خود متقبل می شود و در بعضی مواقع این سرمایه گذاری ها به نتایج مطلوب نمی رسد. خانواده ها از همان دوران ابتدایی و راهنمایی در پی آن هستند که فرزندانشان بتوانند به مدارس برتر راه یابند و از امکانات آموزشی پژوهشی این مدارس که به مراتب از مدارس عادی بیشتر است استفاده کنند. پیش بینی وضعیت دانش آموز در آزمون های ورودی این مدارس براساس اطلاعاتی که از سابقه تحصیلی و سابقه خانوادگی و سایر عوامل صورت می گیرد می تواند بازخوردی از وضعیت تحصیلی دانش آموز به خانواده اش و خود او بدهد. امروزه یکی از مهمترین نگرانی های خانواده ها بحث تحصیلی فرزندانشان می باشد. از آنجا که این خانواده ها باید از وضعیت تحصیلی فرزندان خود آگاه باشند تا بتوانند با توجه به نیازهای فرزندشان، برنامه ریزی بهتری برای آینده داشته باشند لذا مقاله کار شده در اینجا کمک شایانی در این زمینه خواهد کرد. در این مقاله با استفاده از شبکه بیزین احتمال قبولی دانش آموز در آزمون ورودی مدارس برتر پیش بینی شده و به خانواده یا خود دانش آموز اعلام می شود تا با توجه به شرایط فعلی، در صورت کم بودن…