پرسشنامه بهسازی کارکنان مدل مک لگان
پیشینه و ادبیات / دسامبر 10, 2016

تعداد گویه ها: ۳۶ هدف: سنجش میزان بهسازی کارکنان معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۱۱ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.