پرسشنامه اولویت بندی عوامل تاثیر گذار بر رضایت مشتری از خدمات وب سایت براساس مدل کانو
پرسشنامه / ژانویه 26, 2016

تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: سنجش اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر رضایت مشتری از خدمات وب سایت معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پایان نامه ارزیابی عوامل موثر بر رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش محصولات سایپا با استفاده از مدل کانو

هدف اکثر سازمان های بازرگانی جلب رضایت مشتری است . اما حفظ مشتریان موجود بسیار کم هزینه تر از جذب مشتریان جدید می باشد . ارائه خدمات مناسب موجب حفظ مشتری می گردد و خرسندی مشتری از خدمات ارائه شده همچنین موجب توصیه محصول به وسیله مشتری به دیگران می شود. این یک ارزش است که بتوان به وسیله تبلیغات مثبت خود مشتریان، موجبات فروش جدید را برای شرکت فراهم نمود . بالعکس نارضایتی مشتریان از خدمات ارائه شده می تواند سهم شرکت را از بازار کاهش دهد . جهت تأمین رضایت مشتری باید به خواسته و نیاز آنها توجه شود . این واقعیت که خواسته ها، نیازها و انتظارات مشتریان تغییر می یابد، به مفهوم ضرورت بررسی رضایت مشتری به گونه ای پیوسته است . نظرسنجی از مشتریان یک شیوه پویای بازاریابی و عامل فروش های جدید برای شرکت محسوب می شود. شرکت ها باید با توجه به خواسته ها و نیازهای مشتریان،استراتژی بازاریابی خود را تدوین نمایند . سازمان هایی که قادر به تأمین انتظارات مصرف کنندگان خود نباشند، خود به خود از گردونه رقابت حذف خواهند شد. فهرست مطالب: فصل اول: کلیات مقدمه بیان مسئله سوالات اهداف پژوهش فرضیه ها متغیر وابسته متغیر مستقل اهمیت و ضرورت…