پرسشنامه بررسی موانع و مشکلات پیاده سازی مدیریت استراتژیک
پرسشنامه / آگوست 29, 2015

تعداد گویه ها: ۳۶ هدف: بررسی موانع و مشکلات پیاده سازی مدیریت استراتژیک زیر مقیاس ها: موانع مدیریتی – موانع نیروی انسانی – موانع فرهنگی – موانع ادراکی – موانع ساختاری – موانع عملیاتی نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) منبع: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.