پیشینه و ادبیات مسئولیت اجتماعی
پیشینه و ادبیات / ژوئن 9, 2016

در سال های اخیر با توجه به تغییرات زیاد موجود هم در سطح جهانی و سازمانی ،اصطلاح مسئولیت اجتماعی به یک موضوع اغلب مورد بحث در میان مصرف کنندگان و شرکت کنندگان تبدیل شده است(استایکلسکو،۲۰۱۴ ؛بدواوی و شاوکی،۲۰۱۳).مسئولیت اجتماعی، مجموعه‌ وظایف و تعهداتی است که سازمان بایستی در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند انجام دهد (گریفین و بارنی W.Griffin & JAYB.Barney) به نقل از یونگ گیانگ، ۲۰۰۹).، همچنین درک فرنچ و هینر ساورد در کتاب فرهنگ مدیریت درخصوص مسئولیت اجتماعی و محیطی که شرکت‌ها و سازمان‌ها درآن کار می‌کنند بیان می‌دارند که میزان این وظیفه عموماً مشتمل بر وظایفی چون: آلوده نکردن، تبعیض قائل نشدن در استخدام، نپرداختن به فعالیت‌های غیراخلاقی و مطلع کردن مصرف‌کننده از کیفیت محصولات، همچنین وظیفه‌ای مبتنی بر مشارکت مثبت در زندگی افراد جامعه می‌ باشد. فهرست مطالب تعریف مسئولیت اجتماعی دیدگاه‌های مسئولیت اجتماعی مدل‌های مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها مدل پنج بعدی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها مدل مسئولیت اجتماعی کارول مسئولیت اجتماعی شرکت ها ابعاد و مولفه های تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی بعد اقتصادی بعد اجتماعی بعد زیست محیطی تعهد اجتماعی تا پاسخگویی اجتماعی دیدگاه های مختلف مسئولیتهای جامعه مدیریت مبتنی بر کسب حداکثر سود مدیریت مبتنی بر اعتماد مدیریت…

مقیاس درک مسئولیت فرزندی سیلباچ (RFR)
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۱۹ هدف: سنجش درک والدین سالخورده از میزان کمک و حمایتی که از طرف فرزندانشان دریافت می کنند نمره گذاری: دارد روایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۷۸ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس تفسیر مسئولیت (RIS)
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۴۴ هدف: سنجش و تفسیر مسئولیت در مقابل افکار مزاحم زیر مقیاس ها: تداوم و تکرار – باورها نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

فهرست مسئولیت پذیری خانوادگی بی جورکویست (FRI)
پرسشنامه / سپتامبر 15, 2015

تعداد گویه ها: ۵۳ هدف: ارزیابی تقسیم وظایف و مسئولیت ها در بین زوجین زیر مقیاس ها: کارهای حیاط – لباسشویی – نگهداری از خانه و تعمیر آن – تمیز کردن آشپزخانه – کسب و کار خانواده – تمیز کاری خانه – محافظت از ماشین – کارهای سنگین تمیز کردن خانه – توجه به خانواده – آماده کردن غذا نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۴ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه نقش ادراک شده اخلاقیات و مسئولیت اجتماعی
پرسشنامه / سپتامبر 13, 2015

تعداد گویه ها: ۱۳ هدف: ارزیابی چگونگی ادراک بازاریابان از مسائل اخلاقی و مسئولیت های اجتماعی در سازمان زیر مقیاس ها: مسئولیت اجتماعی و سودمندی – سود بلند مدت – سود کوتاه مدت نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۶ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود. همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات مسئولیت اجتماعی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید. پیشینه و ادبیات مسئولیت اجتماعی

پرسشنامه مسئولیت پذیری چندبعدی بر مبنای متون اسلامی
پرسشنامه / سپتامبر 13, 2015

تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: سنجش ابعاد مسئولیت پذیری در افراد زیر مقیاس ها: مسئولیت در برابر خداوند – مسئولیت در برابر اجتماع – مسئولیت در برابر طبیعت – مسئولیت در برابر خود (مراقبه) نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) منبع: دارد سال انتشار: ۱۳۹۲ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان مدل جرمی گلیبرث
پرسشنامه / سپتامبر 13, 2015

تعداد گویه ها: ۲۸ هدف: سنجش مسئولیت اجتماعی در کسب و کار و کارآفرینی زیر مقیاس ها: مسئولیت اقتصادی – مسئولیت قانونی (حقوقی) – مسئولیت اخلاقی – مسئولیت احتیاطی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود. همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات مسئولیت اجتماعی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید. پیشینه و ادبیات مسئولیت اجتماعی

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی کارکنان بازاریابی پیترز
پرسشنامه / سپتامبر 13, 2015

تعداد گویه ها: ۲۶ هدف: سنجش مسئولیت اجتماعی کارکنان بازاریابی زیر مقیاس ها: اهمیت قائل بودن برای فعالیت های شرکت – صداقت – تداوم در مسئولیت اجتماعی – اهمیت قائل بودن برای مسئولیت اجتماعی فراتر از حد نیاز نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۷۲ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود. همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات مسئولیت اجتماعی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید. پیشینه و ادبیات مسئولیت اجتماعی

پرسشنامه رفتار مصرف حافظ مسئولیت اجتماعی آنتیل و همکاران
پرسشنامه / سپتامبر 9, 2015

تعداد گویه ها: ۴۰ هدف: سنجش میزان مسئولیت اجتماعی مصرف کنندگان نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۴ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود. همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات مسئولیت اجتماعی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید. پیشینه و ادبیات مسئولیت اجتماعی