پروپوزال بررسی میزان تناسب برنامه های درسی رشته فنی و حرفه ای و کاردانش دوره متوسطه با معیارهای کارآفرینانه از دیدگاه دبیران آموزش و پرورش

کارآفرینی یکی از برنامه های مهم اجتماعی و اقتصادی است که نیازمند ترکیبی از استعدادها، عقیده ها، ظرفیت ها و دانش بالاست (بنسون، ۲۰۰۳). به طور کلی کارآفرینی از ابتدای خلقت انسان در تمام زوایای زندگی همراه او بوده و مبنای تمامی تحولات و پیشرفتهای بشری بوده است. گسترش کارآفرینی در هر جامعه ای باعث افزایش اشتغال، انتقال تکنولوژی، بهبود کیفیت زندگی مردم، افزایش رفاه، ثروت و سرمایه، توسعه نوآوری و خلاقیت، افزایش سرمایه گذاری ها و رفع نیازهای پاسخ داده نشده بازار می شود (سعیدی کیا، ۱۳۸۵). در دوران اخیر ورود جوانان جویای کار غیر متخصص به بازار کار و کاهش تقاضا برای نیروی کار همزمان با اتوماسیون صنعتی، بحران اشتغال را در جهان تشدید نموده است. از طرف دیگر، وقوع بحران های مالی کم سابقه، همانند بحران های اقتصادی که در مناطق مختلف جهان به ظهور می رسد، زنگ خطر را به صدا درآورده است (وورین و گیدیون، ۲۰۰۶). فهرست مطالب مقدمه بیان مسأله اهمیت و ضرورت مسأله مبانی نظری و پیشینه تحقیق الف) مبانی نظری مفاهیم کلیات کارآفرینی ب) پیشینه تحقیق اهداف هدف اصلی تحقیق اهداف فرعی تحقیق سوالات تحقیق سوال اصلی تحقیق سوالات فرعی تحقیق فرضیه های تحقیق فرضیه اصلی تحقیق فرضیه های فرعی تحقیق تعریف…