پروژه بررسی چگونگی گذراندن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان

اوقات فراغت دلپذیرترین لحظات برای همه ی انسانها بویژه نسل جوان است. از آنجا که فراغت نقش موثری در زندگی جوان دارد ، برنامه ریزی برای استفاده از این اوقات گرانبها که چون برق و باد درگذرند ، اهمیت ویژه ای برخوردار است . مهمترین سرمایه زندگی انسان ، عمر وفرصتی است که خدای متعال برای زندگی در این دنیا به او عطا فرموده است ؛ زیرا به برکت همین فرصت های زندگی است که انسان می تواند از دیگر نعمت های الهی مثل نعمت سلامتی ، تعقل ، تفکر و… در راه تکامل خویش وپیشرفت جامعه بشری ودر نهایت ، رسیدن به فلاح ورستگاری بهره مند گردد. اهمیت وارزش عمر انسانی وحیات در این دنیا ، براساس بینش ودرک افراد از عالم ونظام هستی ( جهان بینی ) ، متفاوت است . در نتیجه ، قدر واهمیت لحظات زندگی واستفاده وبهره گیری از آن نیز متناسب با همین بینش ودرک انسانها متفاوت خواهد بود. فهرست مطالب: فصل اول مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق پیشینه تحقیق اهداف کلی و جزئی متغیرهای تحقیق سوالات و فرضیات تحقیق تعاریف مفهومی تحقیق فصل دوم مقدمه تعاریف مربوط به تحقیق تاریخچه اوقات فراغت انواع اوقات فراغت نظریه اوقات فراغت کارکردهای اوقات فراغت…