پروپوزال بررسی رابطه سبک های تفکر و خودتنظیمی در بین دانش آموزان دختر

افراد همیشه در ارتباط با امور روزانه ی خود فکر می کنند، ولی همواره مسایل و مشکلات خود را نمی‌ توانند حل نمایند. آنچه‌ مهم ‌است کیفیت تفکر و همین‌ طور ارتباط بین تفکر و عمل می باشد‌. تفکر تلاش سنجیده‌ ای ‌است که ‌درجهت شکل دادن، بیان و تکوین مداوم جملات نامفهوم ذهنی صورت می گیرد. فهرست مطالب مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق مبانی نظری و عملی پژوهش مبانی نظری تعاریف اهمیت تفکر در بین دانش آموزان ویژگی های ذهنی متفکر مقایسه آموزش به روش سنتی با آموزش تفکر عوامل بستر ساز تفکر سازه سبک تعریف سبک های تفکر نظریه های سبک های تفکر اصول سبک های تفکر عوامل موثر در تحول و شکل گیری سبک های تفکر انواع سبک تفکر کارکردهای سبک تفکر اشکال سبک ها مفهوم خودتنظیمی نحوه سازماندهی کلاس درس به منظور تشویق تفکر مبانی عملی پژوهش فرضیه های پژوهش پرسشهای پژوهش تعاریف مفهومی و عملیاتی روش پژوهش جامعه آماری نمونه آماری ابزارهای اندازه گیری پژوهش پرسشنامه استاندارد سبک های تفکر شیوه جمع آوری داده شیوه تجزیه و تحلیل داده ها منابع تعداد صفحات: ۲۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پایان نامه بررسی رابطه سبک های تفکر و مهارتهای خودتنظیمی دانش آموزان دختر دوره دبیرستان

این پژوهش با عنوان بررسی رابطه سبک های تفکر و مهارتهای خودتنظیمی دانش آموزان دختر دوره دبیرستان اجرا شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر دبیرستان های متوسطه که جمعاً ۳۲ کلاس از سه پایه تحصیلی اول، دوم و سوم متوسطه به تعداد ۶۰۱ نفر (پایه اول: ۱۹۳ نفر؛ پایه دوم: ۱۶۳ نفر و پایه سوم: ۲۴۵ نفر) بوده و با استفاده از جدول مورگان تعداد ۲۳۴ نفر (۷۵ نفر دانش آموز پایه اول، ۶۴ نفر دانش آموز پایه دوم و ۹۵ نفر دانش آموز پایه سوم) به عنوان نمونه آماری انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. روش نمونه برداری به صورت تصادفی طبقه ای بوده است. برای گردآوری داده از دو نوع پرسشنامه خودتنظیمی زیمرمن و ماتینز پونز (۱۹۸۶) و پرسشنامه استاندارد سبک های تفکر استرنبرگ ( که مولفه های سبک تفکر قانون گذار، قضاوت گر، اجرایی، تفکر برون نگر، سطح فکری کلی نگر، سطح فکری جزئی نگر، سبک تفکر درون نگر را مورد آزمون قرار می داد) استفاده شده که پایایی آنها به ترتیب ۷۲/۰، ۷۹/۰، ۷۵/۰، ۸۶/۰، ۸۸/۰، ۸۳/۰، ۸۰/۰ و سبک تفکر کل ۸۶/۰ و خودتنظیمی ۷۸/۰ می باشد. جهت آزمون پرسش یک با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، پرسش دو از…