مقیاس تکمیل جمله ماینر (MSCS)
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۴۰ هدف: سنجش نگرش فرد درباره افراد مقتدر، بازی های رقابتی، موقعیت های رقابتی، به اثبات رسانیدن خود، تحمیل خواسته های خود، متمایز بودن از گروه و انجام دادن وظایف معمول اداری زیر مقیاس ها: شخصیتهای مقتدر – بازیهای رقابتی – موقعیتهای رقابتی – نقش اثباتی – تحمیل خواسته ها – متمایز بودن از گروه – انجام وظایف معمول اداری نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۱۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.