مقیاس تعارض نقش جنسیتی ا.نیل و همکاران (GRCS)
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۳۷ هدف: سنجش تعارض نقش جنسیتی در افراد زیر مقیاس ها: موفقیت، قدرت، رقابت – هیجان پذیری محدود – رفتار عاطفی محدود با سایر مردان – تعارض میان کار و روابط خانوادگی نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۶ تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه هویت نقش جنسیتی در فرهنگ های مختلف
پرسشنامه / سپتامبر 15, 2015

تعداد گویه ها: ۱۶ هدف: بررسی هویت نقش جنسیتی در فرهنگ های مختلف زیر مقیاس ها: خصوصیت های مردانه – خصوصیت های زنانه نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۸ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.