پرسشنامه نوآوری استراتژیک
پرسشنامه / سپتامبر 13, 2015

تعداد گویه ها: ۱۶ هدف: ارزیابی نوآوری راهبردی در سازمان ها و شرکت ها زیر مقیاس ها: نوآوری ارزشی – ایجاد بازار جدید – نوآوری ورود به بازار – شکستن رقابت نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.