پرسشنامه نوآوری تیم
پرسشنامه / سپتامبر 13, 2015

تعداد گویه ها: ۲۲ هدف: ارزیابی نوآوری تیم نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه نوآوری اعضای تیم
پرسشنامه / سپتامبر 13, 2015

تعداد گویه ها: ۵ هدف: ارزیابی نوآوری اعضای تیم نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.