پرسشنامه تأثیر سرمایه فکری و یادگیری بر نوآوری سازمانی
پرسشنامه / می 28, 2016

تعداد گویه ها: ۵۵ هدف: بررسی تأثیر سرمایه فکری و یادگیری بر نوآوری سازمانی زیر مقیاس ها: دوگانگی زمینه ای – دوگانگی ساختاری – دوگانگی همزمان – دوگانگی با فاصله زمانی – یادگیری اکتشافی – یادگیری بهره بردارانه – نوآوری اکتشافی – نوآوری بهره بردارانه – سرمایه انسانی عمومی – سرمایه انسانی متخصص – سرمایه اجتماعی کارآفرینانه – سرمایه ساختاری مکانیک – سرمایه ساختاری ارگانیک معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۱۰ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس نوآوری سازمانی – مدرسه
پرسشنامه / سپتامبر 18, 2015

تعداد گویه ها: ۲۴ هدف: سنجش نوآوری سازمانی در مدرسه براساس ابعاد فرهنگی، ساختاری و منابع انسانی زیر مقیاس ها: فرهنگی – ساختاری – منابع انسانی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه رفتار نوآورانه کانتر
پرسشنامه / سپتامبر 9, 2015

تعداد گویه ها: ۸ هدف: سنجش میزان ابتکار و نوآوری سازمانی در بین کارکنان نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۸ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.