پرسشنامه تأثیر سرمایه فکری و یادگیری بر نوآوری سازمانی
پرسشنامه / می 28, 2016

تعداد گویه ها: ۵۵ هدف: بررسی تأثیر سرمایه فکری و یادگیری بر نوآوری سازمانی زیر مقیاس ها: دوگانگی زمینه ای – دوگانگی ساختاری – دوگانگی همزمان – دوگانگی با فاصله زمانی – یادگیری اکتشافی – یادگیری بهره بردارانه – نوآوری اکتشافی – نوآوری بهره بردارانه – سرمایه انسانی عمومی – سرمایه انسانی متخصص – سرمایه اجتماعی کارآفرینانه – سرمایه ساختاری مکانیک – سرمایه ساختاری ارگانیک معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۱۰ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه خلاقیت، نوآوری و ابتکار در سازمان دورابجی و همکاران
پرسشنامه / آوریل 4, 2016

تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: بررسی میزان حمایت از خلاقیت، نوآوری و ابتکار عمل های شغلی در سازمان سازندگان پرسشنامه: دورابجی، لاملی و کارترایت معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۸ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس نوآوری سازمانی – مدرسه
پرسشنامه / سپتامبر 18, 2015

تعداد گویه ها: ۲۴ هدف: سنجش نوآوری سازمانی در مدرسه براساس ابعاد فرهنگی، ساختاری و منابع انسانی زیر مقیاس ها: فرهنگی – ساختاری – منابع انسانی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه نوآوری کولز و واندن بروک
پرسشنامه / سپتامبر 13, 2015

تعداد گویه ها: ۱۸ هدف: سنجش نوآوری افراد به لحاظ سبک های دانستن، طرح ریزی و آفرینش زیر مقیاس ها: سبک دانستن – سبک طرح ریزی – سبک آفرینش سازندگان پرسشنامه: کولز و واندن بروک معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۷ تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه نوآوری تیم
پرسشنامه / سپتامبر 13, 2015

تعداد گویه ها: ۲۲ هدف: ارزیابی نوآوری تیم نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه نوآوری اعضای تیم
پرسشنامه / سپتامبر 13, 2015

تعداد گویه ها: ۵ هدف: ارزیابی نوآوری اعضای تیم نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه نوآوری استراتژیک
پرسشنامه / سپتامبر 13, 2015

تعداد گویه ها: ۱۶ هدف: ارزیابی نوآوری راهبردی در سازمان ها و شرکت ها زیر مقیاس ها: نوآوری ارزشی – ایجاد بازار جدید – نوآوری ورود به بازار – شکستن رقابت نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه نگرش نسبت به خلاقیت (CAS)
پرسشنامه / سپتامبر 13, 2015

تعداد گویه ها: ۳۲ هدف: ارزیابی نگرش ها و باورهای افراد نسبت به خلاقیت زیر مقیاس ها: اطمینان از عقاید خود – احساس خیال پردازی – جهت گیری نظری و زیبایی شناختی – آزادی در بیان افکار – تمایل به نوآوری نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقاله بررسی موانع بروز خلاقیت و نوآوری در دانش آموزان ، معلمان و مدیران

خلاقیت و نوآوری از جمله عواملی است که نقش بسیار مهمی در توسعه و حل مشکلات آموزش و پرورش دارد. بنابراین سازمانهای آموزشی که در فکر پویایی هستند، به این مفهوم توجه ویژه‏ای دارند و برای نهادینه کردن تفکر خلاق در معلمان و دانش آموزان تلاش می کنند. اما همواره موانعی در راه تفکر خلاق وجود دارد که افراد به دلیل ناآگاهی از این موانع و یا بی ‏توجهی به آن در دستیابی به آن ناموفق هستند. ضمنا تنها وجود نداشتن موانع موجب ایجاد تفکر خلاق در سازمان نمی‏ شود؛ بلکه عامل تشویق افراد به کارگیری این تفکر موتور محرکه افراد در حرکت به سوی ایده‌های خلاق است و سازمانهایی که بدین سو سوق داده می شوند هر روز نوآورتر می شوند و نوآوری راه نجات این سازمانها محسوب می شود. باتوجه به اینکه تاکید اصلی در این مقاله بررسی موانع بروز خلاقیت و نوآوری در محیط آموزشی بوده است. در این راستا تلاش شده تا ضمن بیان خلاصه ای از اهمیت مسئله خلاقیت و نوآوری در توسعه، رشد و بقای سازمانهای آموزشی ، سپس موانع آن مورد شناسایی و راههای غلبه بر آنها را ارائه کند. فهرست مطالب چکیده مقدمه مفهوم و جایگاه خلاقیت و نوآوری اهمیت خلاقیت و…

پرسشنامه رفتار نوآورانه کانتر
پرسشنامه / سپتامبر 9, 2015

تعداد گویه ها: ۸ هدف: سنجش میزان ابتکار و نوآوری سازمانی در بین کارکنان نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۸ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.