پرسشنامه نوجویی در مصرف کنندگان کریگ و گینتر
پرسشنامه / سپتامبر 14, 2015

تعداد گویه ها: ۲۵ هدف: سنجش میزان نوجویی در مصرف کنندگان زیر مقیاس ها: بی فایدگی پدیده های جدید – تمایل اجتماعی – جست و جوی تازگی – خطر کردن – آگاهی از سبک – رضایت از وضع موجود – نفوذپذیری از دیگران نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۷۵ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.