پرسشنامه نیازسنجی آموزشی معلمان
پرسشنامه / سپتامبر 14, 2015

تعداد گویه ها: ۳۵ هدف: ارزیابی نیازهای آموزشی معلمان (نیازسنجی آموزشی) زیر مقیاس ها: مسائل مدیریتی – مسائل روانشناختی – مسائل اجتماعی – مسائل اداری – امور آموزشی و تدریس نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.