پرسشنامه جابجایی و تحرک نیروی کار مارتینز
پرسشنامه / آگوست 31, 2015

تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: ارزیابی جابجایی و تحرک نیروی کار در سازمان زیر مقیاس ها: رضایت شغلی – نقش جنسیت – اهمیت خانواده – عدالت در ارتقاء – عدالت در پرداخت – ثبات در استخدام – تضاد کار / خانواده سازندگان پرسشنامه: مارتینز معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد پایایی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۴ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.