پرسشنامه همدم طلبی – دوری گزینی
پرسشنامه / سپتامبر 14, 2015

تعداد گویه ها: ۸۰ هدف: سنجش همدم طلبی اشخاص یا دوری گزینی آنها زیر مقیاس ها: همدم طلبی – دوری گزینی نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) منبع: دارد تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.