پرسشنامه هوشمندی بازار کوهلی و جاورسکی
پرسشنامه / سپتامبر 15, 2015

تعداد گویه ها: ۱۳ هدف: ارزیابی هوشمندی بازار زیر مقیاس ها: ایجاد هوشمندی – توزیع هوشمندی – پاسخویی نمره گذاری: دارد پایایی: دارد تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.