پیشینه و ادبیات هوش هیجانی
پیشینه و ادبیات / اکتبر 2, 2016

اکثر انسان‌ها بیشترین وقت از زندگانی خود را در محیطهای کاری و در تعامل با دیگران سپری می‌کنند. به منظور برقراری تعاملات مؤثر با دیگران و لذت بردن از زندگی در میان آنها، نیاز به مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی می‌باشد که علاوه بر این موارد اخیراً هوش هیجانی نیز مورد توجه اکثر دانشمندان قرار گرفته است و در عین حال هنوز اغلب مردم هنگام شنیدن این موضوع با تعجب می‌پرسند : هوش هیجانی چیست؟ وی‌سینگر  در پاسخ به این سؤال می‌گوید، هوش هیجانی استفاده هوشمندانه از عواطف است. به این صورت که شما آگاهانه از عواطف خود استفاده می‌کنید و رفتار و تفکرات خود را در جهت اهداف خود هدایت می‌کنید تا به نتایج جالب توجهی دست یابید (وی‌سینگر، ۱۹۹۸). اغلب دانشمندان هوش هیجانی عقیده دارند که به منظور تعادل در رفتار، برخورداری از عملکرد بهتر در جامعه و یا در یک سازمان یا حتی درون خانواده باید انسان‌ها دارای بهره هوشی  و بهره هیجانی  بوده و استفاده مناسبی از هر دوی اینها ببرند. هوش هیجانی شامل آگاهی داشتن نسبت به عواطف و چگونگی ارتباط و تعامل این عواطف با بهره هوشی می‌باشد. یعنی فردی که می‌خواهد در زندگی خود موفق بوده و جزء بهترین افراد باشد باید از عواطف…

پیشینه و ادبیات هوش عاطفی
پیشینه و ادبیات / سپتامبر 5, 2016

همچنان که افراد و بشر از نظر شکل و قیافه ظاهری با یکدیگر  تفاوت دارند  از نظر خصایص روانی مانند  هوش  ، استعداد ، و دیگر ویژگی های روانی و شخصیتی  نیز  بین آنان تفاوتهای آشکار وجود دارد. از آنجا که شیوه برخورد افراد  با موقعیتهای  مختلف زندگی  روزمره و توانایی آنان  در حل مسائل  زندگی  نشانگر سطوح  مختلف تواناییهای آنهاست  ،لذا متفکران و دانشمندان  گونه ای  از استعداد یا  توانایی کلی  را که  لازمه موفقیت  در این موقعیتهاست  مورد توجه  قرار داده اند. عام مردم هوش  را توانایی  یا دیگری ، درک موقعیتهای جدید ،  و برخورد صحیح  با موقعیتهای می دانند در بیان  روزمره ، شخص  با هوش  با صفتهایی مانند دقیق ، زیرک ،تیز بین ، برجسته ، و مانند اینها  توصیف می شود.  بر عکس  شخص کم هوش  با صفتهایی مانند  کند ، دیر آموز  ،کودن و غیره مشخص می گردد  . فهرست مطالب الف) مبانی نظری تعریف هوش تعریف هوش از دیدگاه بنیه و سیمون تعریف هوش از دیدگاه ترمن نظریه هوش سه جزئی  استرنبرگ نظریه هوش از دیدگاه ژان پیاژه نظریه هوش و رشد شناختی آندرسن انواع هوش ماهیت هوش نقش وراثت و محیط  در هوش هوش و پردازش آگاهی استعداد در مقابل هوش…

پرسشنامه سنجش اطلاعات فرد در مورد هوش
پرسشنامه / ژانویه 20, 2016

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش اطلاعات فرد در مورد هوش معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس هوش هیجانی تجدیدنظر شده شوت (MSEIS)
پرسشنامه / سپتامبر 18, 2015

تعداد گویه ها: ۴۱ هدف: ارزیابی هوش هیجانی زیر مقیاس ها: ارزیابی هیجانات در خود و دیگران – تنظیم هیجانات – بهره جویی از هیجانات در حل مسایل – ادراک و فهم هیجانات نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود. همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات هوش هیجانی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید. پیشینه و ادبیات هوش هیجانی

مقیاس هوش اجتماعی ترومسو
پرسشنامه / سپتامبر 18, 2015

تعداد گویه ها: ۲۱ هدف: سنجش هوش اجتماعی افراد و مولفه های آن زیر مقیاس ها: پردازش اطلاعات اجتماعی – آگاهی اجتماعی – مهارت های اجتماعی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ مدل گلمن
پرسشنامه / سپتامبر 15, 2015

تعداد گویه ها: ۳۳ هدف: ارزیابی هوش هیجانی افراد در سازمان زیر مقیاس ها: خودآگاهی – خودتنظیمی – خودانگیختگی – مهارت همدلی – مهارتهای اجتماعی سازندگان پرسشنامه: سیبریا شرینگ – مدل (گلمن) معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۶ تعداد صفحات: ۱۲ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود. همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات هوش هیجانی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید. پیشینه و ادبیات هوش هیجانی

پرسشنامه هوش هیجانی شوت
پرسشنامه / سپتامبر 15, 2015

تعداد گویه ها: ۳۳ هدف: ارزیابی هوش هیجانی نوجوانان زیر مقیاس ها: تنظیم هیجان – ارزیابی و بیان هیجان – بهره بردازی از هیجان نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود. همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات هوش هیجانی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید. پیشینه و ادبیات هوش هیجانی

پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز
پرسشنامه / سپتامبر 14, 2015

تعداد گویه ها: ۲۸ هدف: ارزیابی میزان هوش هیجانی افراد زیر مقیاس ها: خودآگاهی – خودمدیریتی – آگاهی اجتماعی – مدیریت روابط نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود. همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات هوش هیجانی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید. پیشینه و ادبیات هوش هیجانی

پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i)
پرسشنامه / سپتامبر 14, 2015

تعداد گویه ها: ۹۰ هدف: سنجش هوش هیجانی زیر مقیاس ها: حل مسأله – خوشبختی – استقلال – تحمل فشار روانی – خودشکوفایی – خودآگاهی هیجانی – واقع گرایی – روابط بین فردی – خوش بینی – عزت نفس – کنترل تکانش – انعطاف پذیری – مسدولیت پذیری – همدلی – خودابرازی نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۰ تعداد صفحات: ۱۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود. همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات هوش هیجانی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید. پیشینه و ادبیات هوش هیجانی

پرسشنامه هوش معنوی
پرسشنامه / سپتامبر 14, 2015

تعداد گویه ها: ۴۲ هدف: سنجش هوش معنوی و مولفه های آن زیر مقیاس ها: تفکر کلی و بعد اعتقادی – توانایی مقابله و تعامل با مشکلات – پرداختن به سجایای اخلاقی – خودآگاهی و عشق و علاقه نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۳۸۹ تعداد صفحات: ۱۲ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.