پرسشنامه وابستگی عاطفی به برند تامسون و همکاران
پرسشنامه / سپتامبر 14, 2015

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش میزان وابستگی عاطفی به برند زیر مقیاس ها: مهربانی – ارتباط – احساسات شدید نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۵ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه وابستگی به دیگران (IDI)
پرسشنامه / سپتامبر 14, 2015

تعداد گویه ها: ۴۸ هدف: سنجش وابستگی به دیگران زیر مقیاس ها: اتکاء عاطفی به دیگران – فقدان اعتماد به خود – تأیید خودمختاری نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.