پرسشنامه واکنش مصرف کننده به تبلیغات تلویزیونی لویت
پرسشنامه / سپتامبر 14, 2015

تعداد گویه ها: ۴۵ هدف: سنجش واکنش مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات زیر مقیاس ها: عامل انرژی زا – عامل سرگرم کننده – عامل ارتباط شخصی – عامل اقتدار – احساسی – آشنایی – جدید – تنفر نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۷۰ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه واکنش بیننده نسبت به تبلیغات لاستویکا
پرسشنامه / سپتامبر 14, 2015

تعداد گویه ها: ۱۶ هدف: سنجش واکنش مصرف کننده نسبت به تبلیغات زیر مقیاس ها: ارتباط – سردرگمی – سرگرمی نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۳ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.