مقیاس وسواس فکری – عملی ییل – براون (YBOCS) – نسخه ۱۰ سوالی
پرسشنامه / ژانویه 11, 2017

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: ارزیابی وسواس فکری و علایم آن زیر مقیاس ها: افکار وسواسی – رفتارهای وسواسی سازندگان پرسشنامه: گودمن و همکاران معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۹ تعداد صفحات: ۱۱ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

فهرست علایم وسواس فکری – عملی ییل – براون (YBOCS)
پرسشنامه / سپتامبر 15, 2015

تعداد گویه ها: ۷۷ هدف: ارزیابی وسواس فکری و علایم آن زیر مقیاس ها: وسواس پرخاشگرانه – وسواس های آلودگی – وسواس های جنسی – وسواس های احتکار یا جمع آوری – وسواس های مذهبی – وسواس هایی درباره تقارن و آراستگی – وسواس های متفرقه – وسواس های جسمی – رفتارهای وسواسی شستشو و نظافت – رفتارهای وسواسی کنترل کردن – آداب تکرار – رفتارهای وسواسی مربوط به شمارش – رفتارهای وسواسی مربوط به نظم و ترتیب – رفتارهای وسواسی مربوط به احتکار یا جمع آوری – رفتارهای وسواسی متفرقه نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه پادوآ (PPI) – سنجش میزان اختلال وسواس فکری و عملی
پرسشنامه / آگوست 29, 2015

تعداد گویه ها: ۳۹ هدف: سنجش میزان اختلال وسواس فکری و عملی زیر مقیاس ها: وسواس های آلودگی – اجبارهای شست و شو – اجبارهای نظم و ترتیب – اجبارهای وارسی – افکار وسواسی آسیب به خود و دیگران – افکار وسواسی خشونت – تکانه های وسواسی آسیب به خود و دیگران – تکانه های وسواسی دزدی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۹ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه باورهای وسواسی (OBQ-44)
پرسشنامه / آگوست 29, 2015

تعداد گویه ها: ۴۴ هدف: ارزیابی و تشخیص ابعاد بیماری زایی در حیطه شناخت در بیماران وسواس فکری – عملی زیر مقیاس ها: عمومی – کمال طلبی و قطعیت – احساس مسئولیت و ارزیابی خطر و تهدید – اهمیت و کنترل افکار – انجام کامل امور نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد سال انتشار: ۲۰۰۱ تعداد صفحات: ۹ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه بازنگری شده وسواسی – اجباری فوآ و همکاران (OCI-R)
پرسشنامه / آگوست 29, 2015

تعداد گویه ها: ۱۸ هدف: سنجش علائم اختلال وسواسی – اجباری زیر مقیاس ها: شستشو – وسواس فکری – انباشت – نظم – وارسی – خنثی سازی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد سال انتشار: ۲۰۰۲ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.