پرسشنامه سبک رهبری باردنز و متزکاس
پرسشنامه / سپتامبر 9, 2015

تعداد گویه ها: ۳۵ هدف: ارزیابی سبک رهبری (رابطه مداری و وظیفه مداری) زیر مقیاس ها: سبک رابطه مدار – سبک وظیفه مدار سازندگان پرسشنامه: باردنز و متزکاس معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۶۹ تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.