پرسشنامه کارآفرینی سازمانی
پرسشنامه / مارس 11, 2017

تعداد گویه ها: ۲۲ هدف: سنجش کارآفرینی سازمانی زیر مقیاس ها: نوآوری در محصول ، خدمات و فرآیند – پیشگامی – ریسک پذیری – خود تجدیدی – رقابت تهاجمی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۳۸۹ تعداد صفحات: ۱۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه سنجش کارآفرین بودن فرد پینشات
پرسشنامه / ژانویه 25, 2016

تعداد گویه ها: ۸ هدف: سنجش کارآفرین بودن فرد سازندگان پرسشنامه: پینشات معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه نیمرخ کارآفرینی
پرسشنامه / سپتامبر 14, 2015

تعداد گویه ها: ۲۵ هدف: سنجش میزان تمایل به فعالیت های کارآفرینانه در افراد نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۱۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه موانع فعالیت های کارآفرینانه فارغ التحصیلان
پرسشنامه / سپتامبر 13, 2015

تعداد گویه ها: ۲۶ هدف: ارزیابی موانع فعالیت های کارآفرینانه در جامعه از دیدگاه دانشجویان زیر مقیاس ها: موانع فردی – موانع آموزشی – موانع تسهیلاتی – موانع حمایتی و قانونی – موانع ارتباطی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی مارگریت هیل
پرسشنامه / سپتامبر 12, 2015

تعداد گویه ها: ۴۸ هدف: ارزیابی کارآفرینی در سازمانها زیر مقیاس ها: افعال سازمانی – نگرش فردی – انعطاف پذیری – وضعیت پاداش – رهبری کارآفرین – فرهنگ کارآفرین نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه کارآفرینی رابینز
پرسشنامه / سپتامبر 12, 2015

تعداد گویه ها: ۲۲ هدف: تشخیص کارآفرین بودن فرد سازندگان پرسشنامه: رابینز معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه سنجش کارآفرینی اسکاربوروف و زیمرر
پرسشنامه / سپتامبر 10, 2015

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش نیمرخ کارآفرینی فرد سازندگان پرسشنامه: اسکاربوروف و زیمرر معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۰ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه رفتار کارآفرینانه
پرسشنامه / سپتامبر 9, 2015

تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: سنجش رفتار کارآفرینانه در سازمان زیر مقیاس ها: توانایی کاهش کاغذبازی – گرایش به تغییر کارکنان – چشم انداز استراتژیک کارکنان – بافت حمایتی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پروپوزال بررسی میزان تناسب برنامه های درسی رشته فنی و حرفه ای و کاردانش دوره متوسطه با معیارهای کارآفرینانه از دیدگاه دبیران آموزش و پرورش

کارآفرینی یکی از برنامه های مهم اجتماعی و اقتصادی است که نیازمند ترکیبی از استعدادها، عقیده ها، ظرفیت ها و دانش بالاست (بنسون، ۲۰۰۳). به طور کلی کارآفرینی از ابتدای خلقت انسان در تمام زوایای زندگی همراه او بوده و مبنای تمامی تحولات و پیشرفتهای بشری بوده است. گسترش کارآفرینی در هر جامعه ای باعث افزایش اشتغال، انتقال تکنولوژی، بهبود کیفیت زندگی مردم، افزایش رفاه، ثروت و سرمایه، توسعه نوآوری و خلاقیت، افزایش سرمایه گذاری ها و رفع نیازهای پاسخ داده نشده بازار می شود (سعیدی کیا، ۱۳۸۵). در دوران اخیر ورود جوانان جویای کار غیر متخصص به بازار کار و کاهش تقاضا برای نیروی کار همزمان با اتوماسیون صنعتی، بحران اشتغال را در جهان تشدید نموده است. از طرف دیگر، وقوع بحران های مالی کم سابقه، همانند بحران های اقتصادی که در مناطق مختلف جهان به ظهور می رسد، زنگ خطر را به صدا درآورده است (وورین و گیدیون، ۲۰۰۶). فهرست مطالب مقدمه بیان مسأله اهمیت و ضرورت مسأله مبانی نظری و پیشینه تحقیق الف) مبانی نظری مفاهیم کلیات کارآفرینی ب) پیشینه تحقیق اهداف هدف اصلی تحقیق اهداف فرعی تحقیق سوالات تحقیق سوال اصلی تحقیق سوالات فرعی تحقیق فرضیه های تحقیق فرضیه اصلی تحقیق فرضیه های فرعی تحقیق تعریف…

پایان نامه بررسی میزان کارآفرینی دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی

هدف اساسی این پژوهش بررسی میزان کارآفرینی دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی است . جامعه آماری متشکل از کلیه دانشجویان دانشگاه جامع علمی-کاربردی(۶۰۰ نفر) که با استفاده از جدول مورگان نمونه آماری ۱۰۰ نفر انتخاب شدند ؛ نمونه آماری با روش نمونه گیری به روش تصادفی ساده است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته که پایایی و روایی آنها محاسبه شده بود استفاده گردید. در این تحقیق با توجه به موضوع ، از آمار توصیفی برای تهیه جدول فراوانی ها ، رسم نمودارها ، محاسبه شاخص های مرکزی مناسب و در آمار استنباطی برای آزمون فرضیه های ۱،۲،۳،۴،۵ از t مستقل استفاده شده است. نتایج تحلیل مربوط به مقایسۀ ویژگی های کارآفرینی متغیر جنسیت (دانشجویان پسر و دختر) نشان داد که تفاوت معناداری بین ویژگی های توفیق طلبی، ریسک پذیری وعزم واراده در دانشجویان پسر و دختر دانشگاه جامع علمی کاربردی وجود ندارد و با توجه به یافته ها، بین ویژگی های استقلال طلبی و خلاقیت، تفاوت معناداری مشاهده می شود و میزان استقلال طلبی و خلاقیت دانشجویان پسر، بیشتر از دانشجویان دختر است. فهرست مطالب: فصل اول: طرح تحقیق مقدمه بیان مسئله…