مقیاس نگرش نسبت به کاربرد تکنولوژی در آموزش یاکووز
پرسشنامه / سپتامبر 18, 2015

تعداد گویه ها: ۵۰ هدف: سنجش نگرش نسبت به کاربرد تکنولوژی در آموزش زیر مقیاس ها: مزایای کاربرد تکنولوژی در آموزش – تصورات در مورد کاربرد تکنولوژی در آموزش – عدم تأثیرگذاری تکنولوژی در آموزش – پیش بایست های کاربرد تکنولوژی در آموزش – اثربخشی تجهیزات تکنولوژی در آموزش نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد سال انتشار: ۲۰۰۵ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.