پرسشنامه کدهای اخلاقی برای معلمان
پرسشنامه / مارس 22, 2016

تعداد گویه ها: ۱۵ هدف: ارزیابی رفتار حرفه ای آموزگاران و کدهای اخلاقی معلمان زیر مقیاس ها: رعایت حقوق جزایی – عدم هتّاکی به دانش آموزان – عدم اجازه به دانش آموزان در مصرف دخانیات و داروهای غیر مجاز – عدم دروغ پردازی و غلط جلوه دادن واقعیّات – محافظت از دارایی ها و سرمایه های عمومی – عدم انجام فعالیت های انتفاعی نادرست – حفظ محرمانه و خصوصی – پایبندی به قرارداد – عدم کوتاهی در تنظیم گزارش مورد نیاز – رفتار حرفه ای معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.