پرسشنامه کمرویی
پرسشنامه / سپتامبر 12, 2015

تعداد گویه ها: ۴۴ هدف: ارزیابی کمرویی به عنوان یک بیماری اجتماعی در بین افراد نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.