مقیاس کیفیت خدمات سروکوآل پاراسورامان و همکاران (SERVQUAL)
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۴۴ هدف: سنجش کیفیت خدمات زیر مقیاس ها: انتظارات مشتریان (فیزیکی – قابلیت اعتماد – پاسخ گویی – اطمینان و تضمین – همدلی) – ادراکات مشتریان (فیزیکی – اطمینان – پاسخ گویی – ضمانت و تضمین – همدلی) سازندگان پرسشنامه: پاراسورامان، بری و زیتمل معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۵ تعداد صفحات: ۱۲ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.