پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات مراکز آموزش عالی با استفاده از مدل سروکوال
پرسشنامه / آگوست 29, 2015

تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: بررسی کیفیت خدمات مراکز آموزش عالی زیر مقیاس ها: ملموس – قابلیت اطمینان – پاسخگویی – تضمین – همدلی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۱ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.