مقیاس کیفیت خدمات سروکوآل پاراسورامان و همکاران (SERVQUAL)
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۴۴ هدف: سنجش کیفیت خدمات زیر مقیاس ها: انتظارات مشتریان (فیزیکی – قابلیت اعتماد – پاسخ گویی – اطمینان و تضمین – همدلی) – ادراکات مشتریان (فیزیکی – اطمینان – پاسخ گویی – ضمانت و تضمین – همدلی) سازندگان پرسشنامه: پاراسورامان، بری و زیتمل معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۵ تعداد صفحات: ۱۲ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه کیفیت خدمات فروش اینترنتی (فرم کوتاه)
پرسشنامه / سپتامبر 12, 2015

تعداد گویه ها: ۱۴ هدف: سنجش کیفیت خدمات فروش اینترنتی زیر مقیاس ها: قابلیت اعتماد و تکمیل – خدمات رسانی به مشتری – توجه شخصی – قابلیت استفاده و سهولت استفاده – اطلاع رسانی – انتخاب – امنیت و حریم شخصی نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۳ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه کیفیت خدمات فروش اینترنتی
پرسشنامه / سپتامبر 12, 2015

تعداد گویه ها: ۸۷ هدف: سنجش کیفیت خدمات فروش اینترنتی زیر مقیاس ها: قابلیت اعتماد و تأمین سفارش – خدمات رسانی به مشتری – توجه شخصی – قیمت – تجربه و جو – قابلیت استفاده و سهولت استفاده – اطلاع رسانی – انتخاب – امنیت و حریم شخصی نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۳ تعداد صفحات: ۹ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه کیفیت خدمات در خرده فروشی ها
پرسشنامه / سپتامبر 12, 2015

تعداد گویه ها: ۲۸ هدف: سنجش کیفیت خدمات در خرده فروشی ها زیر مقیاس ها: جنبه های فیزیکی – اعتماد – تعامل شخصی – حل مسئله – سیاست نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۱ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه کیفیت خدمات در بیمارستان شیمول و یاواس
پرسشنامه / سپتامبر 12, 2015

تعداد گویه ها: ۱۴ هدف: سنجش کیفیت خدمات در بیمارستان زیر مقیاس ها: جست و جو – اعتماد – تجربه نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۹ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه کیفیت خدمات بیمارستانی واندام و لونیز
پرسشنامه / سپتامبر 12, 2015

تعداد گویه ها: ۲۸ هدف: سنجش کیفیت خدمات بیمارستانی زیر مقیاس ها: فیزیکی – قابلیت اعتماد – پاسخگو بودن – اطمینان و تضمین – همدلی سازندگان پرسشنامه: واندام و لونیز معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۲ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه کیفیت خدمات بانکی
پرسشنامه / سپتامبر 12, 2015

تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: سنجش کیفیت خدمات بانکی زیر مقیاس ها: محیط خدمات – کیفیت تعامل – همدلی – اطمینان نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۵ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه کیفیت ادراکی از خدمات بانکی
پرسشنامه / سپتامبر 12, 2015

تعداد گویه ها: ۳۱ هدف: سنجش کیفیت خدمات در بانک ها زیر مقیاس ها: اثربخشی و اطمینان – دسترسی – قیمت – جنبه فیزیکی – سبد خدمت رسانی – قابلیت اعتماد نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۰ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه رضایتمندی از خدمات بیمارستان
پرسشنامه / سپتامبر 9, 2015

تعداد گویه ها: ۱۷ هدف: سنجش میزان رضایتمندی و بهبود کیفیت خدمات بیمارستان نمره گذاری: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.