پرسشنامه سنجش آگاهی و عکس العمل فرد حین پیش آمدن گرفتاری و مصیبت
پرسشنامه / ژانویه 20, 2016

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش آگاهی و عکس العمل فرد حین پیش آمدن گرفتاری و مصیبت معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس گرفتاری گیلبرت و آلن – فرم ۱۲ سوالی
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: سنجش گرفتاری و حالت های به تله افتادن و تمایل به فرار از آن زیر مقیاس ها: گرفتاری بیرونی – گرفتاری درونی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس گرفتاری گیلبرت و آلن
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۱۶ هدف: سنجش گرفتاری و حالت های به تله افتادن و تمایل به فرار از آن زیر مقیاس ها: گرفتاری بیرونی – گرفتاری درونی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.